Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktisk og Empirisk Teologi

Om forskningsenheden

Forskningsenheden Praktisk og empirisk teologi samler forskere, som arbejder praktisk teologisk og/eller empirisk på tværs af de teologiske fag med særlig vægt på samtidskristendom, således som den kommer til udtryk i konkrete fællesskaber og praksisformer. Ved hjælp af empiriske metoder hentet både fra samfundsvidenskaberne og humanistiske fag, såvel som klassiske og digitale tekststudier, udforsker de tilknyttede forskere nutidig kristendom sådan som den udfoldes individuelt, i kirker og andre religiøse fællesskaber, samt relationer til andre dele af samfund og offentlighed samt til bredere samfundsudvikling. 

Forskningsenhedens formål er at skabe mulighed for konstruktiv og kritisk diskussion af empirisk arbejde i teologi. Det udfolder sig primært i form af et halvårligt forskningsseminar.

Forskningsprojekter

Ulla Schmidt:

Satsningsområdet Død, Minde og Religion

Satsningsområdet Død, Minde og Religion er et samarbejde mellem Institut for Kultur og Samfund og Folkekirkens Videns- og udviklingscenter. Projektet undersøger både etablerede og nyere praksis- og kommunikationsformer knyttet til død og minde, som for eksempel begravelse, kremation/bisættelse, askespredning, gravsteder og andre former for mindedannelse og mindekultur. Projektet afdækker hvordan mennesker, grupper og institutioner forholder sig til og fortolker død, dødsfald og minde med særligt henblik på hvilken rolle religion og religiøse ressourcer spiller en rolle. I projektet er involveret en række forskere: Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab; Henrik Reintoft Christensen, lektor i religionsvidenskab; Kirstine Helboe Johansen, lektor i praktisk teologi; Anne Kjærsgaard, post doc; Christine Tind Johannesen-Henry, post doc. 

Consortium for International Surveys of Congregations (CISC)

Consortium for International Surveys of Congregations (CISC) er et internationalt netværk der studerer menigheder, dvs. lokal, organiseret religiøsitet, både indenfor og på tværs af lande og religiøse traditioner. Hvad kendetegner deres gudstjenester eller andre ritualer, hvilke former for sociale og kulturelle aktiviteter tilbyder de, hvordan forholder de sig til det øvrige civilsamfund, hvordan er de organiseret og hvem er medlemmer og deltager i dem? Denne type spørgsmål kortlægges gennem større kvantitative undersøgelser som gør det muligt at se mønstre i hvad menigheder gør, hvordan de er organiseret, og hvilken rolle de spiller i samfundet. Netværket, der har deltagere fra 8 europæiske lande, i tillæg til USA, Kina og Australien, ledes af Ulla Schmidt og er finansieret af en netværksbevilling fra FKK. 

Kirstine Helboe Johansen:

Kristen Kulturarv med og for Børn

I samarbejde med Elisabeth Tveito Johnsen, Førsteamanuensis i praktisk teologi, Oslo Universitet har projektet til formål at undersøge hvorledes kristen kulturarv fremstår i forskellige praksisformer, som forbereder jul, i udvalgte folkeskoler og i public service TV.

Persongallerier i Moderne Danske Prædikener

I et samarbejde med Anne Agersnap, phd-studerende på religionsvidenskab, AU har projektet til formål at undersøge hvilke bibelske og ikke-bibelske personer, der befolker samtidige danske prædikener, og hvorledes disse personer optræder i fællesskab. Ved hjælp af digitale metoder arbejder projektet ud fra en prædikendatabase opbygget af Anne Agersnap.

Jakob Egeris Thorsen:

Arbejder med empiriske studier af diakoni og praktisk ekklesiologi i en dansk og latinamerikansk kontekst. Med udgangspunkt i studier af diakonale institutioner undersøges det, hvordan diakonal og diakoniforståelser udfoldes og forhandles i en senmoderne dansk kontekst. Der er et særligt fokus på diakoni og migrationsproblematikker. Ligeledes undersøges forholdet mellem diakoni og ekklesiologi i Europa og Latinamerika. Af andre delvis overlappende interesseområder kan nævnes økumenisk teologi, religionsteologi, karismatisk kristendom, global katolicisme, samt moderniserings- og sekulariseringsprocesser i det globale syd. Jakob Egeris Thorsen er tilknyttet dogmatikgruppen på Systematisk Teologi.

Forskere

Kirstine Helboe Johansen, Lektor (enhedskoordinator)

Ulla Schmidt, Professor MSO

Jakob Egeris Thorsen, lektor

Jette Bendixen Rønkilde, post.doc.

Laura Bjørg Petersen, ph.d.-studerende

Anna Døssing Gunnertoft, ph.d.-studerende

Lars Viftrup, ph.d.-studerende

Steen Skovsgaard, ph.d.-studerende.

Louise Heldgaard Bylund, ph.d.-studerende